Skip to main content

Kernvisie methode

Wat als…

 • Je kind moeite heeft om woorden te herkennen en het lezen niet wil vlotten
 • Je kind vastloopt bij het automatiseren van sommen en de tafels
 • Je kind problemen ervaart met spelling, woordenschat, lezen en begrijpend lezen
 • Je kind moeite heeft met topografie
 • Er bij je kind een vermoeden is van dyslexie, dyscalculie, ADHD of ADD
 • Je kind faalangst, een negatief zelfbeeld en/of concentratieproblemen heeft

Dan…

kan het zijn dat het onderwijs niet goed aansluit bij je kind en het waarschijnlijk op een andere manier denkt en leert. Die manier kan je kind leren.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het onderwijs, de klassen worden groter, de werkdruk neemt toe en er is steeds minder tijd voor het individuele kind. Wat niet of nauwelijks is veranderd, is de lesmethodiek; het opnemen, verwerken, vastleggen en kunnen reproduceren van informatie.

Als het niet lukt om de stof op te nemen ligt de focus vaak op het opnieuw aanbieden van lesstof in de hoop dat het dan wel blijft hangen. Maar soms sluit deze lesmethodiek simpelweg niet aan bij de leerstijl van het kind en wordt het ervaren als keer op keer falen. Herken je je kind hierin? Dan kan het zijn dat je kind met wat hulp op een andere manier wél kan leren!

In mijn praktijk Vooruitlopers bied ik hulp en ondersteuning aan kinderen met leerproblemen en sociaal-emotionele problemen. Met behulp van de Kernvisie methode leert je kind hoe het op een andere manier kan leren, en deze kan toepassen op verschillende leergebieden. Met deze methode begeleid ik kinderen die een voorkeur hebben om met hun gevoel en in beelden te denken, een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

De Kernvisie methode

De kernvisie methode is ontwikkeld voor kinderen die een voorkeur hebben om met hun gevoel en in beelden te denken, een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

Als we naar onze hersenen kijken, dan spreken we van een linker- en een rechterhersenhelft. Links zit onze ratio, zoals het beredeneren, tekenherkenning als woorden, cijfers, letters, getallen, maar ook de analyse, volgordes, logica en details. De rechterhersenhelft verzorgt emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleurherkenning, muziek en gevoel.

Op school wordt de lesstof zo aangeboden dat deze goed opgenomen kan worden bij gebruik van het gehoor en het verstand (de linksgeoriënteerde leerstijl), maar als je kind een rechtsgeoriënteerde leerstijl heeft ontstaat er soms een ‘leerprobleem’. De informatie sluit niet aan bij de manier waarop het kind van nature leert wat al snel kan leiden tot faalangst, een negatief zelfbeeld en met buikpijn naar school gaan. De kernvisie methode stelt het kind in staat om de informatie zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden.

Talent

Met de Kernvisie methode maak ik gebruik van de talenten van kinderen, waardoor zij wél in staat zijn om te automatiseren. Ik behandel daarbij o.a. de volgende onderwerpen:

 • basistechniek
 • alfabet
 • lezen
 • spelling
 • lange klank / korte klank,
 • twee tekenklanken (eu, au, ou, etc.)
 • tegenwoordige, verleden en voltooide tijd
 • cijfers
 • automatiseren rekensommen en toepassen
 • automatiseren tafels en toepassen
 • klokkijken
 • topografie
 • leren van grote teksten: mindmap

Coaching en intake Kernvisie methode

De Kernvisie methode is een kortdurend coachingstraject. Door middel van een intakegesprek kijken we samen of de methodiek de gewenste effectiviteit gaat opleveren. Daarna volgen tussen de 8 en 10 coaching sessies. De kernvisie methode is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Alle knelpunten die een kind kan tegenkomen komen aan de orde. Je kind leert weer te kunnen functioneren op school. De leerstof komt op de juiste wijze binnen wat leidt tot automatisering.

Daarnaast kijk ik vooral naar:

 • Concentratieverbetering
 • Faalangstbestrijding
 • Verbetering van het zelfbeeld
 • Opheffen van belemmerende overtuigingen

Ik zie kinderen graag groeien. Ik neem de tijd, ik luister en kijk naar het kind. Het kind is goed zoals het is. Het geeft niet als het even niet lukt. We proberen het gewoon opnieuw, totdat het wel lukt. Hoe eerder ik de talenten van een kind ontdek hoe meer het kind kan stralen!

Meer informatie en aanmelden?

Meer weten over de Kernvisie methode of wil je je zoon of dochter aanmelden? Vul dan het contactformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!