Skip to main content

Kernvisie methode

Wat als…

 • Je kind moeite heeft om woorden te herkennen en het lezen niet wil vlotten
 • Je kind vastloopt bij het automatiseren van sommen en de tafels
 • Je kind problemen ervaart met spelling, woordenschat, lezen en begrijpend lezen
 • Je kind moeite heeft met topografie
 • Er bij je kind een vermoeden is van dyslexie, dyscalculie, ADHD of ADD
 • Je kind faalangst, een negatief zelfbeeld en/of concentratieproblemen heeft

Dan…

kan het zijn dat het onderwijs niet goed aansluit bij je kind en het waarschijnlijk op een andere manier denkt en leert. Die manier kan je kind leren.

lees meer

Ik Leer Leren

 • Je kind worstelt met zijn/haar huiswerk?
 • De motivatie voor het leren ver te zoeken is?
 • Je kind niet weet hoe hij/zij zo efficiënt mogelijk kan leren?
 • Je kind regelmatig last minute nog van alles moet doen?
 • Je kind moeite heeft met plannen?
 • Je kind zich wel eens onzeker voelt?
 • Je kind concentratieproblemen heeft?
 • De cijfers tegenvallen?

Dan is het de hoogste tijd voor de Ik Leer Leren training!

lees meer

Begrijpend lezen: Alle teksten de Baas

Wist je dat Begrijpend Lezen de basis is voor vrijwel alle schoolvakken? Daarom is het aanleren van een goede manier om Begrijpend te kunnen lezen, heel belangrijk voor de rest van je schoolcarrière?

Door deze training van 6 lessen te volgen krijgt jouw kind overzicht en inzicht in teksten, zodat het op school betere resultaten haalt en meer gemotiveerd aan het werk gaat. Geschikt voor kinderen vanaf groep 5. Deze training is voor zowel Beelddenkers als Taaldenkers goed te volgen.

lees meer